2 comments:

Anonymous said...

bardzo fajna wrzutka

Anonymous said...

ampelmann na awersie i rewersie okrycia mojego