1 comment:

karmazyniello said...

Czyżby interes podupadał:D?