Reprodukcje ścian.
Wall reproductions.


Na skutek działalności człowieka temperatura Ziemi podniosła się o prawie 1 st. C w ciągu ostatnich 100 lat.
As a result of human activities Earth's temperature has risen by almost Celsius Degree over the last past 100 years.


14 marca
14 March


Nikt nie przyszedł
Nobody came

Jak lawa
Like lava


Fotografia powinna tworzyć nastrój, napięcie i nostalgię.
Photography should create mood, tension and nostalgia.