Droga na zachód
The road west


żołnierz mówi
soldier saying / source: youtube


W cieniu balonu.
In the shadow of balloon.


egzotycznie II
exotic II


Z oddali i z bliska
from distance and close up


szczegóły i abstrakcje
details and abstracts


ciekawa obserwcaja
interesting observation