Jak do tej pory na blogu nie pisałem, ale dzisiaj robię wyjątek. Po pierwsze zakończyłem pracę jako etatowy fotograf Gazety Wyborczej. Było fajnie, ale czas na nowe wyzwania. Teraz freelance. Po drugie za fundusze ze stypendium Ministra Kultury robię cykl zdjęć o Polsce, więc dużo podróży przed mną. Zapraszam też na nową stronę www.tomaszwiech.com zaprojektowaną przez Natalię Wilkoszewską. Reszta po staremu.

I have not written on my blog, but today I make an exception. First, I finished full-time job as a photographer in Gazeta Wyborcza – polish daily. It was nice, but it is time for new challenges. Second, I got the scholarship funds from the Ministry of Culture for my project about Poland. So a lot of travel before me. And also I invite to my new website designed by Natalia Wilkoszewska: www.tomaszwiech.com . The rest stays as it was.