Puszcza i miasteczko.
Forest and country town.


Dwie kamery i hydrant.
Two cameras and hydrant.


Przedwiośnie.
Early spring.


Azja dobrze się rozwija
Asia development is growing up


Napisane: "Ostatnie"
It is written: "The last"


Dwa zdjęcia w jednej linii.
Two photos in one line.


Trzy zdjęcia w jednej linii.
Three photos in one line.


Ślady pielgrzymów.
Footsteps of pilgrims