Łatwo jest fotografować drzewa jesienią
It's easy to shoot a tree in autumn


Myśląc o Simone Weil i Simone Weil nad Tarkowskim
Thinking about Simone Weil and Simone Weil over Tarkovsky


Fotografia zawsze opowiada o pięknie / SS
Photography always talks about beauty / SS


media drukowane
printed media


ręce i witraż w wąskim kadrze
hands, stained glass / narrow frame


tak można opowiadać o smutku i alienacji
so you can talk about sadness and alienation


historia
history


Krajobrazy z tego samego miejsca
Landscapes from the same village