4 z roweru
4 from bicycle

niby symboliczne i wieloznaczne
symbolic and suggestive


nie wychodząc poza centrum miasta
I was only in the city center


kolaż nad łóżkiem
collage above the bed


droga na zachód II
road west II


esencja portretu
the essence of the portrait


zdjęcia architektury
architecture