język mówiony powstał z gestów
spoken language arose from gestures


czysta obserwacja
pure observation


sobowtór
doppelganger


sklep z aparatami słuchowymi
shop with hearing aids