magiczna godzina, krzywe linie, coś wchodzi od lewej
magic hour, curved lines, something bothering on the left