Bez znaczenia
Meaningless


Dwa zdjęcia z jednego filmu
Two pictures from one film


Reklama z poprzedniego sezonu
Advertising from the former season


Listopad 2011
November 2011