Ostatnio dużo się mówi o architekturze
Recently, we talk a lot about architecture


deadpan czyli dym na drugim planie
deadpan - smoke on the background


wzory
styles


hipstarzeczywistość nigdy nie jest nijaka
hipstareality is never dull


proste znaki
simple signs


w poszukiwaniu Tatarów
in search of Tatars


podobna kompozycja
similar composition


łagodne światło wieczoru
soft evening light


ładne,nieostre
nice, unsharp


Zdjęcia zrobione podczas demonstracji
Pictures taken during demonstration