Niezbyt Ĺ‚adna okolica
Not very nice neighbourhood


Proste paralele
Simple parallels


Stylizacja na Newtona.
Looking for Newton's style