1 comment:

Spinacz Spina said...

atomizacja społeczeństwa. Naukowcy wskazują, że w przyszłości kontakty face-to-face zostaną zastąpione kontaktem face-to-machine