Pociąg relacji Kraków - Łódź i Lodź - Kraków.

2 comments:

Louise said...

rainbow umbrella <3

I love you'r pic's btw!

pjolo said...

Radomsko ul. Sierakowskiego.