1 comment:

esbboston said...

There is a horse statue by several businesses in Amarillo Texas, usually decorated with corporate logos, but a few days ago I saw a buffalo too.

Istnieje posąg konia przez kilka firm w Amarillo w Teksasie, zazwyczaj ozdobione logo firmowe, ale kilka dni temu widziałem bizona też.