drzewaW lesie jest czystsze powietrze.
There is a cleaner air in the wood.

3 comments:

Anonymous said...

dlaczego tytuł 'drzewa'?

Anonymous said...

mnie też ta mgła ciągnęła do lasu, czekałam na weekend - czas wolny od obowiązków. kiedy w końcu nadeszła sobota, mgła w lesie zamilkła

Katherine Kate said...

Nice photos!
I like them :)
I love these pictures, because they carry the peace and quiet (to my mind).