Na skutek działalności człowieka temperatura Ziemi podniosła się o prawie 1 st. C w ciągu ostatnich 100 lat.
As a result of human activities Earth's temperature has risen by almost Celsius Degree over the last past 100 years.

1 comment:

Maciej Zdun said...

Trzeba przyznać, że prawie mnie Pan przekonał, że to nic złego z tą temperaturą. Choć może nie trzeba było o niej wspominać? Zdecydowanie bowiem psuje odbiór tych świetnych zdjęć.