tak można opowiadać o smutku i alienacji
so you can talk about sadness and alienation

No comments: